اصطلاح روز ۱۳

auf Biegen und Brechen (عامیانه)

biegen : خم شدن

brechen : شکستن

به هر قیمتی شده، با هر زحمتی که هست، تحت هر شرایطی

 

„Dieses Jahr versucht die Gewerkschaft, auf Biegen und Brechen eine Lohnerhöhung durchzusetzen.
امسال اتحادیه سعی میکنه هر طور که شده افزایش حقوق رو به اجرا در بیاره

اصطلاح روز ۱۲

sich kein Bein ausreißen (عامیانه)

das Bein : پا

ausreißen : کنده شدن، پاره شدن

تنبل بازی در اوردن، به خود زحمت ندادن

 

Thomas: „StelI dir vor, ich habe eine Zwei in der Zwischenprufung bekommen! Und du?”
Robert: „Leider nur eine Vier.”
Thomas: „Na ja, du hast dir beim Lernen ja auch kein Bein ausgerissen.”
توماس : فکرش رو بکن، تو امتحان میان ترم یه نمره ۲ گرفتم. تو چطور ؟
ربرت : متاسفانه فقط یه چهار گرفتم
توماس : خب دیگه، تو درس خوندن زیاد هم به خودت فشار نیاورده بودی

اصطلاح روز ۱۱

 etwas auf die lange Bank schieben
(عامیانه)

die Bank  نیمکت

schieben : کشیدن

 

کاری را مدام به تاخیر انداختن، پشت گوش انداختن

 

Sag mal, Claudia, hast du schon ein Thema fur deine Projektarbeit?”
Sandra: „Schieb es nicht auf die lange Bank, so viel Zeit haben wir nicht mehr.”
بگو ببینم کلاودیا، موضوع برای پروژه ات داری ؟ (انتخاب کردی) ؟
پشت گوش ننداز، وقت زیادی نداریم

اصطلاح روز ۱۰

am Ball bleiben (عامیانه)

موضوعی را پیگیری کردن، ایستادگی کردن، پای کار ایستادن، دست نکشیدن، منحرف نشدن

 

 Vater: „ln einem Monat ist dein Praktikum zu Ende. Ubernimmt dich die Firma dann?”Sohn: „lch habe noch keine konkrete Antwort bekommen.”

Vater: „Du musst am Ball bleiben, sonst klappt das nicht.”

-پدر : دوره کارآموزیت یه ماه دیگه تموم میشه. شرکت اونوقت قبولت میکنه ؟

— پسر: هنوز جواب دقیقی بهم ندادند.

– پدر : باید پیگیر باشی، و گر نه نمیشه

 

اصطلاح روز ۹

etwas ins Auge fassen (عامیانه)

کاری را در نظر داشتن، مد نظر قرار دادن، برنامه داشتن

 

Was meinen Sie, sollten wir die freie Stelle mit unserer Praktikantin besetzen?”
— Ja, diese Möglichkeit habe ich auch schon ins Auge gefasst. Sie ist fleißig und geschickt.
  • – نظرتون چیه، این فرصت شغلی خالی رو با کارآموزمون پر کنیم ؟
  • – بله، این امکان رو من هم در نظرم بود. او پر تلاش و ماهره

 

اصطلاح روز ۸

 jemanden oder etwas im Auge behalten

کسی را یا چیزی را تحت نظر قرار دادن، به دقت مشاهده کردن

 „Die neue Mitarbeiterin im Verkauf mussen wir im Auge behalten.
Sie ist zu den Kunden nicht sehr freundlich.”
  • از کارمند جدید بخش فروش نباید چشم برداریم.
  • زیاد با مشتری ها صمیمی نیست.

 

اصطلاح روز ۷

die Ämpel hochkrempeln

آستین ها رو بالا زدن، دست به کار شدن (عامیانه)

Der Chef hat gesagt, bis zum Abend sollen wir diese beiden Autos reparieren.”
„Na, dann los, da mussen wir jetzt aber die Armel hochkrempeln.
  • رییس گفته تا شب باید هر دوی این ماشین ها رو تعمیر کنیم.
  • پس بجنب، باید همین الان دست به کار بشیم

 

اصطلاح روز ۶

etwas in Angriff nehmen

der Angriff : حمله

در دست گرفتن، دست به کار شدن، به چیزی پرداختن، شروع کردن

چیزی را بایگانی کردن، تمام شده فرض کردن،
Du bist doch bald fertig mit deiner Ausbildung, hast du dich bereits irgendwo beworben?”
„Nein, aber gleich nach den Prüfungen nehme ich das in Angriff.

به زودی تحصیلاتت تموم میشه، جایی تقاضای کار دادی ؟

نه، ولی بلافاصله بعد امتحانات دست به کارش میشم

 

اصطلاح روز ۵

etwas zu den Akten legen

die Akte : پرونده

legen : قرار دادن

چیزی را بایگانی کردن، تمام شده فرض کردن،
 Chef zur Sekretarin: „Haben Sie die neue Ware schon bestellt?”
„]a, dieses Thema konnen wir zu den Akten legen.”

رییس به منشی : جنس های جدید رو سفارش دادید ؟

بله، این موضوع رو میتونیم انجام شده فرض کنیم.

 

اصطلاح روز ۴

außer Acht lassen

توجه نکردن، در نظر نگرفتن، نادیده گرفتن

Beim Thema Integration unserer ausländischen Schüler dürfen wir nicht außer Acht lassen
dass alIe Mitschüler und Lehrer ihren Beitrag dazu leisten sollten,

 

در موضوع ادغام دانش آموزان خارجیمان نباید این موضوع را نادیده بگیریم که

همه همکلاسی ها و معلم ها باید در این زمینه همکاری کنند

 

keyboard_arrow_up