جمله‌سازی سطح A2

جمله‌سازی سطح A2

جمله‌سازی سطح A2

زبان آموزان عزیز،

آخرین ویدیو‌های جمله‌سازی منتشر شده در اینستاگرام سطح A2 را می‌تونید از زیر هم مشاهده و دانلود کنید.

ویدیو‌های قبلی هم به مرور اضافه می‌شوند.

starten wir

menschen sidebar

Nico siedbar

https://mjshariati.com/%d8%b3%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%84-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c/%d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c%d9%86-%d9%82%d8%af%d9%85%e2%80%8c%d9%87%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%a2%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86/

فهرست