نکات ۶۰ ثانیه‌ای (سطح B1 )

weder … noch

تمرین :

او به من نه زنگ زد و نه کمک کرذ.

 

پاسخ صحیح :

Er hat mich weder angerufen noch mir geholfen

 

ترکیب entweder … oder

تمرین :

جمله زیر را ترجمه کنید :

یا راه میرویم، یا با اتوبوس می‌رویم.

پاسخ صحیح :

Entweder laufen wir, oder wir fahren mit dem Bus

nicht nur …. sondern auch

تمرین :

جمله زیر را ترجمه کنید: او نه تنها بازیگر خوبی است، بله خواننده خوبی هم هست.

پاسخ صحیح :

Er ist nicht nur ein guter Schauspieler, sondern auch ein guter Sänger

ترکیب sowohl … als auch

تمرین :

جمله زیر را ترجمه کنید :

او هم آلمانی میخواند و هم در دانشگاه تحصیل میکند.

 

پاسخ صحیح :

Er lernt sowohl Deutsch als auch studiert an der Universität

۵ دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.