نکات ۶۰ ثانیه‌ای (سطح A2 )

یکی از کاربرد‌های könnte

یکی از کاربرد‌های könnte درخواست‌های بسیار محترمانه است.

تمرین : درخواست زیر را بسیار محترمانه مطرح کنید.

آیا امکانش هست پنجره را ببندید ؟

پاسخ صحیح :

Könnten Sie bitte das Fenster schließen / zumachen ?

1 دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.