فعل‌های هم داتیو و هم آکوزاتیو

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.