جمله های زیبای آلمانی ۸

هر صبح، یک جمله جدید

هدف زندگی این نیست که انسان موفقی شویم، بلکه انسان ارزشمندی شویم
keyboard_arrow_up