لغت روز ۵

لغت روز A1

hässlich

زشت

???? Zieh dieses hässliche Kleid nicht mehr an.
این لباس زشت رو دیگه نپوش

لغت روز A2

die Mütze

کلاه

???? Setz doch dein warme Mütze auf. Es ist draußen sehr kalt.

کلاه گرمت رو بذار سرت. بیرون خیلی سرده

لغت روز B1

der Bericht
گزارش

 Die Polizei hat vor, einen ausführlichen Bericht über den Unfall zu geben.

پلیس قصد دارد یک گزارش همراه با جزئیات در مورد حادثه بدهد.

keyboard_arrow_up