اصطلاح روز ۶

etwas in Angriff nehmen

der Angriff : حمله

در دست گرفتن، دست به کار شدن، به چیزی پرداختن، شروع کردن

چیزی را بایگانی کردن، تمام شده فرض کردن،
Du bist doch bald fertig mit deiner Ausbildung, hast du dich bereits irgendwo beworben?”
„Nein, aber gleich nach den Prüfungen nehme ich das in Angriff.

به زودی تحصیلاتت تموم میشه، جایی تقاضای کار دادی ؟

نه، ولی بلافاصله بعد امتحانات دست به کارش میشم

 

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
keyboard_arrow_up