اصطلاح روز ۴

außer Acht lassen

توجه نکردن، در نظر نگرفتن، نادیده گرفتن

Beim Thema Integration unserer ausländischen Schüler dürfen wir nicht außer Acht lassen
dass alIe Mitschüler und Lehrer ihren Beitrag dazu leisten sollten,

 

در موضوع ادغام دانش آموزان خارجیمان نباید این موضوع را نادیده بگیریم که

همه همکلاسی ها و معلم ها باید در این زمینه همکاری کنند

 

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
keyboard_arrow_up