Präteritum در افعال ترکیبی

در سطح ‌A2 یاد گرفتید که افعال با قاعده در گذشته نوشتاری Präteritum چه شناسه‌هایی می‌گیرند و این که افعال بی قاعده نیز بن فعل‌شان تغییر می‌کند. در سطح B1 افعال ترکیبی را یاد می گیرید که در Präteritum همان شناسه افعال با قاعده را می‌گیرند بعلاوه این که بن فعلشان هم مانند افعال بی‌قاعده تغییر می‌کند، یعنی ترکیبی از این دو هستند، بسیار هم زیبا.

mischverben

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
keyboard_arrow_up