انجمن پرسش و پاسخدسته بندی: گذشته Perfekt
فیلتر:همهبازحل شدهبستهبی پاسخ
گذشته
پاسخ دادمدیر سایتمدیر سایت پاسخ داد 2 ساعت قبل • 
6 بازدید1 پاسخ0 رای
Hörtext starten wirB1 نقش دستوری فعل dazubekommen
پاسخ دادمدیر سایتمدیر سایت پاسخ داد 2 ماه قبل • ,
98 بازدید1 پاسخ1 رای