انجمن پرسش و پاسخدسته بندی: گذشته Perfekt
فیلتر:همهبازحل شدهبستهبی پاسخ
گذشته
پاسخ دادمدیر سایتمدیر سایت پاسخ داد 4 ماه قبل • 
351 بازدید1 پاسخ0 رای
Hörtext starten wirB1 نقش دستوری فعل dazubekommen
پاسخ دادمدیر سایتمدیر سایت پاسخ داد 6 ماه قبل • ,
433 بازدید1 پاسخ1 رای