فعل های آکوزاتیو و داتیو (A1)

وضعیت فعلی
ثبت‌نام نشده
قیمت
۹۹۰۰۰
شروع کنید

تست