جمله های زیبای آلمانی ۱۳

هر صبح، یک جمله جدید

هر شکست، تو را قوی تر میکند، هر خیانت، باهوش تر، هر ناامیدی ماهرتر و هر تجربه داناتر

جمله های زیبای آلمانی ۶

هر صبح، یک جمله جدید

راز خوشبختی این است که به جای روزهای تولد، نقطه اوج های زندگی را بشمریم.

جمله های زیبای آلمانی ۳

هر صبح، یک جمله جدید

به خودت شک نداشته باش، به انسان هایی شک کن که تو را نسبت به خودت به شک می اندازند.
keyboard_arrow_up