تست ۲

die Umwelt 

محیط زیست

Umwelt foto

کلمه Umwelt یک اسم مونث به معنای محیط زیست است.. خود Welt معنی دنیا میده.

Umwelt همیشه مفرد هست و حالت جمع نداره.

مثال :

Was kann man heute für die Unwelt tun ?

امروزه چه کارهایی می توان برای محیط زیست انجام داد ؟

تمرین :

جمله‌ زیر رو با کلمه Umwelt در بخش دیدگاه بسازید :

دوچرخه ها برای محیط زیست خوب و ماشین‌ها بد هستند.

.

keyboard_arrow_up