تمرین ۲ – جمله‌سازی A2

من اغلب از دست همسایه‌هایم عصبانی میشوم چون بیش از حد پر سرو صدا هستند.

keyboard_arrow_up