جمله‌سازی آلمانی – سطح B1 – ویدیوی ۱۷

 

تمرین :

جمله زیر رو بسازید :

به خاطر سر دردم نه تنها باید در خانه بمانم، بلکه باید قرص هم بخورم.

پاسخ تمرین :

Wegen meiner Kopschmerzen muss ich nicht nur zu Hause bleiben, sondern auch Tabletten nehmen.

جمله‌سازی سطح B1 (ویدیوی ۱۱)

جمله ویدیو :

بعد از این که دو سال جستجو کردم، یک کار پیدا کردم.

تمرین :

بعد از آن که صبحانه خوردم، رفتم سر کار.

 

پاسخ صحیح تمرین :
Nachdem ich gefrühstückt hatte, bin ich zur Arbeit gefahren
keyboard_arrow_up