یکی از کاربرد‌های könnte

یکی از کاربرد‌های könnte درخواست‌های بسیار محترمانه است.

تمرین : درخواست زیر را بسیار محترمانه مطرح کنید.

آیا امکانش هست پنجره را ببندید ؟

پاسخ صحیح :

Könnten Sie bitte das Fenster schließen / zumachen ?

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
keyboard_arrow_up