کلمه ربط obgleich

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.