کاربرد زمان Präteritum در گزارشات

از عمده ترین کاربرد زمان گذشته Präteritum می توان به نوشته‌هایی مانند گزارش‌های مکتوب اشاره کرد.

جمله زیر را که در زمان گذشته Perfekt نوشته شده را در زمان Präteritum بنویسید!

 In der Nacht von Sonntag auf Montag hat ein Einbruch in der Villa des Generalkonsuls stattgefunden.

پاسخ :

 In der Nacht von Sonntag auf Montag fand ein Einbruch in der Villa des Generalkonsuls statt.

مصدر فعل : stattfinden رخ دادن

در بامداد دوشنبه در ویلای سر کنسول دستبردی رخ داده است.

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.