کاربرد زمان Präteritum در گزارشات (۲)

از عمده ترین کاربرد زمان گذشته Präteritum می توان به نوشته‌هایی مانند گزارش‌های مکتوب اشاره کرد.

جمله زیر را که در زمان گذشته Perfekt نوشته شده را در زمان Präteritum بنویسید!

Der Täter hat mit einem Stein die Kamera zerstört und ist dann über den Zaun gestiegen.

پاسخ:

Der Täter zerstörte mit einem Stein die Kamera und stieg dann über den Zaun.

مجرم با سنگ دوربین را نابود کرد و سپس از نرده‌ بالا رفت.

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
keyboard_arrow_up