کاربرد زمان Präteritum در گزارشات (۵)

ادامه فنجان‌‌های قبل :

جمله زیر را که در زمان گذشته Perfekt نوشته شده را در زمان Präteritum بنویسید!

Er hat ihnen wahrscheinlich auch eine Menge Würste mitgebracht, da auf dem Rasen eine große Tüte von einer Metzgerei gelegen ist.

پاسخ:

Er brachte ihnen wahrscheinlich auch eine Menge Würste mit, da auf dem Rasen eine große Tüte von einer Metzgerei lag.

گویا برایشان مقداری سوسیس آورده بود، زیرا روی چمن پاکت بزرگی از یک قصابی وجود داشت.

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
keyboard_arrow_up