کاربرد زمان Präteritum در گزارشات (۳)

ادامه فنجان‌‌های قبل :

جمله زیر را که در زمان گذشته Perfekt نوشته شده را در زمان Präteritum بنویسید!

Dabei ist er hängengeblieben und hat ein Stück aus seiner roten Jacke gerissen.

پاسخ:

Dabei blieb er hängen und riss ein Stück aus seiner roten Jacke.

در این میان آویزان ماند و تکه‌ای از ژاکت قرمزش پاره شد.

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
keyboard_arrow_up