چند مثال با dass

dass به معنای که می‌باشد و فعل در جمله ای که با آن شروع می‌شود در انتهای جمله می‌آید:

dass

a من گمان می‌کنم/عقیده دارم/فکر‌میکنم/به نظرم می‌آید/می‌دانم/امیدوارم/مطمئنم که از شغلم لذت خواهم برد.

b او می‌گوید/مینویسد/گفت/نوشته است که از شغلش لذت خواهد برد.

 

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
keyboard_arrow_up