چند مثال با dass

dass به معنای که می‌باشد و فعل صرف شده در جمله‌ای که با آن شروع می‌شود به انتهای جمله منتقل می‌شود.

عبارات زیر را با استفاده از dass  به هم متصل کنید.

۱. Bist du sicher, dass ……………………………………………. (  Du hast den Pass eingesteckt.)
۲. Ich glaube, dass …………………………………………………(Das Licht im Keller ist noch an.)

۳. Hast du den Nachbarn gesagt, dass …………………………..(Wir sind eine Woche weg.)

پاسخ:

۱. Bist du sicher, dass du den Pass eingesteckt hast?

مطمینی که پاسپورت رو (در چمدان) گذاشتی ؟

۲. Ich glaube, dass das Licht im Keller noch an ist.

فکر کنم چراغ زیرزمین هوز روشنه

۳. Hast du den Nachbarn gesagt, dass wir eine Woche weg sind ?

به همسایه‌ها گفتی یک هفته نیستیم ؟

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
keyboard_arrow_up