نحوه ارایه پیشنهاد

تمرین :

جمله زیر را ترجمه کنید : با یک قدم زدن در پارک چطورید ؟

جواب صحیح :

Wie wäre es mit einem Spaziergang im Park ?

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
keyboard_arrow_up