معرفی پشت تلفن

وقتی پشت تلفن میخواهیم خودمان را معرفی کنیم از ich bin استفاده نمی‌کنیم.

am Telefon    

بلکه باید گفت :

Hier ist Mohammad Jawad Shariati     یا      Hier spricht Mohammad Jawad shariati

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
keyboard_arrow_up