روش‌های ابراز نظر

جمله‌های زیر را با یکی از فعل‌های داده شده کامل کنید. از عبارات ابتدای جمله برای ابراز نظر می‌توانیم استفاده کنیم.

همانطور هم که می‌بینید فعل جملاتی که با dass شروع می‌شوند در انتهای جمله قرار می‌گیرد.

benutzen, heizen, beschließen

Es ist nicht in Ordnung, dass du mein Deo

Ich finde es nicht gut, dass du alles ohne mich

Ich finde es komisch, dass du im Sommer immer noch

 

پاسخ :

 

Es ist nicht in Ordnung, dass du mein Deo benutzt درست نیست که از دئودورانت من استفاده می‌کنی

 

Ich finde es nicht gut, dass du alles ohne mich beschließt

  به نظرم درست نیست که همه چی رو بدون من تصمیم‌گیری می کنی

Ich finde es komisch, dass du im Sommer immer noch heizt

به نظرم مسخره است که تو تابستان همچنان (مثلا اتاق رو) گرم می کنی.

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.