قرار گذاشتن

تمرین :

جمله زیر را ترجمه کنید.

بیا یکشنبه بعدازظهر بریم پارک.

پاسخ صحیح :

Lass uns am Sonntag Nachmittag in den Park gehen.

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.