فعل reisen

تمرین :

جمله زیر را به هر دو شکل گفته شده گذشته کنید.

برادرم ماه گذشته به آلمان سفر کرد.

پاسخ صحیح :

Mein Bruder hat letzten Monat eine Resie nach Deutschland gemacht.
Mein Bruder ist letzten Monat nach Deutschland gereist.

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
keyboard_arrow_up