صرف فعل sein

فعل sein  به معنای بودن و از افعال پایه‌ای است که دونستن آن از نان شب هم واجب تر است.!

این فعل را صرف کنید!

صرف فعل sein

پاسخ :

ich bin

du bist

er/sie/es ist

wir sind

ihr seid

sie/Sie sind

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
keyboard_arrow_up