صرف فعل‌هایی با تلفظ دشوار

فعل هایی که ریشه آن ها به t یا d ختم می‌شوند در اشخاص du, er/sie و ihr  یک e اضافه می گیرند تا راحت تر تلفظ شوند.

foto

فعل هایی که ریشه آن ها به s یا ß یا z ختم می‌شوند در  شخص du به جای st فقط یک t می گیرند، چون خودشان از قبل s یا صدای s را دارند.

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
keyboard_arrow_up