در مهمانی چه بگوییم ؟

Hallo! Ich heiße Jean. Und du?                            سلام. من کلودیا هستم. تو چطور؟

Claudia! Ich heiße Claudia.                               کلودیا. اسم من کلودیا است

Kommst du aus Frankreich?                               اهل فرانسه هستی؟

Ja,richtig! Ich lebe eigentlich in Paris.            بله، درسته! حقیقتش در پاریس زندگی می‌کنم

Im Moment besuche ich eine Freundin.        در حال حاضر (اومدم) دوستم رو ملاقات کنم

Sie wohnt hier in Hamburg.                       او اینجا در هامبورگ ساکنه

Ach so! Bleibst du lange hier in Deutschland?              که این طور! خیلی این‌جا در آلمان می مونی ؟

Nein, wir reisen morgen zusammen nach Italien.          نه، فردا با هم به ایتالیا سفر می‌کنیم

Meine Freundin studiert in Florenz.                         دوستم در فلورنس درس می‌خونه

Wie schön! Fahrt ihr mit dem Zug?                   چه خوب! با قطار می‌رید؟

Nein, wir nehmen das Auto.               نه، با ماشین می‌ریم

Da fahrt ihr aber sehr lange!             این طوری ولی کلی تو راه هستید

Wir schlafen morgen Nacht bei Freunden in München.        فردا شب پیش دوستامون در مونیخ می‌خوابیم

Sie haben ein großes Haus!                 یک خونه بزرگ دارند

Aber vielleicht kommst du auch einmal nach Florenz?                 تو هم احیانا یک سر میای فلورنس؟

Wir bleiben drei Wochen.         سه هفته می‌مونیم

سلام. من کلودیا هستم. تو چطور؟

  کلودیا. اسم من کلودیا است.

  اهل فرانسه هستی؟

Hallo! Ich heiße Jean. Und du?

Claudia! Ich heiße Claudia.  

Kommst du aus Frankreich?

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
keyboard_arrow_up