حروف ربط weil, dass, wenn

konjunktion ها حروف ربط نام دارند و یک جمله فرعی را به یک جمله اصلی ربط می دهند. جمله فرعی Nebensatz و جمله فرعی Hauptsatz نامیده می‌شود. در تمام Nebensatz ها فعل صرف شده از جایگاه دوم به آخر جمله منتقل می‌شود.

در زیر سه حرف ربط بسیار پر کاربرد را یاد می‌گیریم.

weil  به معنای زیرا، چون، برای این که

dass به معنی که

wenn  به معنی اگر

حروف ربط

معنی جملات بالا به ترتیب:

رییسم می‌گوید، که من پول بیشتری دریافت خواهم کرد.

در حال حاضر زیاد کار می‌کنیم، چون شرکتمان قرارداد‌های زیادی دارد.

اگر شرکت کمتر بتواند فروش کند، کمتر کار خواهیم کرد.

به زودی بیشتر کار می‌کنیم، زیرا قراردادهای زیادی دریافت کرده‌ایم.

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
keyboard_arrow_up