جمله ۲۱

Es sind die Begegnungen mit Menschen, die das Leben lebenswert machen.

این دیدار با انسان‌هاست که به زندگی ارزش زیستن می‌دهد.

برای مشاهده این ویدیو لطفا بخش دوم مجموعه را از ابتدای همین صفحه تهیه فرمایید.

zitate 21

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.