جمله فرعی قبل از جمله اصلی

اگر Nebensatz یا جمله اصلی قبل از Hauptsatz یا جمله فرعی بیاید، آن وقت جمله اصلی را باید با فعل شروع کنیم. به عبارتی کل Nebensatz را جایگاه اول در نظر می گیریم و لذا بعد از آن باید مثل همیشه فعل را در جایگاه دوم داشته باشیم.

کلمه dann  به معنای سپس هم اختیاری است و می‌تواند قبل از فعل بیاید یا نیاید.

جملات فرعی

از آن جا که شرکتمان قراردادهای زیادی دارد، باید حالا زیاد کار کنیم.

اگر شرکت قرارداد های کمتری داشته باشد (آن وقت) کمتر کار می‌کنیم.

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
keyboard_arrow_up