توصیف اشخاص

تمرین :

جمله زیر را ترجمه کنید.

او خلاق ترین فردی است که در کل زندگی با او آشنا شده‌ام.

پاسخ صحیح :

Er ist der Kreativste, den ich im ganzen Leben kennengelernt habe.

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
keyboard_arrow_up