تمرین گرامر ۱ – A1 – (فعل‌های جدا شدنی)

فعل‌های جداشدنی (trennbare Verben) بحث مهم و پر کاربردی در زبان آلمانی هستند و در واقع بخش بزرگی از فعل‌های آلمانی را تشکیل می‌دهند. این افعال از یک پیشوند ( مانند auf, aus, vor, و …) به همراه یک فعل دیگر تشکیل شده‌اند. به عبارتی یک پیشوند به یک فعل میچسبد و یک فعل جدید با معنا و کاربرد جدید تشکیل می‌دهد.

مهم : پیشوند این فعل‌ها هنگام صرف از فعل جدا شده و در انتهای جمله قرار می‌گیرد.

مثال : فعل aufstehen یک فعل جدا شدنی است. از پیشوند auf و بن فعل stehen تشکیل شده.

Mein Vater steht oft um acht Uhr auf

پدرم اغلب ساعت ۶ از خواب بیدار می‌شود.

دیدیم که stehen صرف شد و پیشوند auf در انتهای جمله قرار گرفت.

تمرین : فعل anrufen به معنای به کسی زنگ زدن است. an پیشوند جدا شدنی این فعل است. یک مثال ساده با این فعل بسازید و در بخش دیدگاه‌ها ارسال کنید، پاسخ شما صحیح میشود.

۲ دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
keyboard_arrow_up