تغییر حرف صدادار

در بعضی از افعال بی قاعده، فقط در دوم شخص مفرد و سوم شخص مفرد، تغییر حرف صدادار داریم. این تغییر را برای هر یک از این فعل‌ها باید حفظ کرد. به عنوان مثال برای سه فعل زیر lesen خواندن، sehen دیدن و nehmen برداشتن

تغییر حرف صدادار

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.