آنالیز جمله‌های زیبای آلمانی (شماره ۱۴)

Alle Hindernisse und Schwierigkeiten sind Stufen, auf denen wir in die Höhe steigen.
تمام موانع و سختی‌‌ها، پله هایی هستند که از آن ها به اوج می‌رویم.
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
keyboard_arrow_up