لغت روز A1

der Geburtstag

تولد، روز تولد

Am achten Janaur hat meine Tochter Geburtstag und wir möchten ihren Geburtstag feiern.

هشت ژانویه تولد دخترم هست و میخواهیم تولدش را جشن بگیریم.

لغت روز A2

der Aufzug

آسانسور

In unserer Wohnung gibt es leider keinen Aufzug und wir müssen die Treppen nehmen.

در آپارتمانمان متاسفانه آسانسور وجود ندارد و باید از پله برویم.

لغت روز B1

die Enttäuschung

ناامیدی

Er hat mit seinem neuen Projekt eine tiefe Enttäuschnung erlebt.

او در ارتبط با پروژه جدیدش ناامیدی عمیقی را تجربه کرد.

آدم باید مشکلاتش را به طور اساسی آنالیز کند تا بتواند به بهترین شکل آن ها را حل کند.

keyboard_arrow_up