اصطلاح روز ۲

durch Abwesenheit glänzen

معنی :
Abwesenheit : غیبت، حضور نداشتن

glänzen : درخشیدن

وقتی شخصی جایی حضور ندارد و غیبت او زیاد به چشم می آید از این اصطلاح استفاده میکنیم

 

Hast du Anna heute schon gesehen ?

Nein, er glänzt seit ein paar Tagen durch Abwesenheit

آنا رو امروز دیدی ؟

نه، چند روزی هست غیبش زده

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
keyboard_arrow_up