جایگاه فعل پرفکت در جایگاه Weil کجای جمله است ؟

انجمن پرسش و پاسخدسته بندی: جمله فرعی (Nebensatz)جایگاه فعل پرفکت در جایگاه Weil کجای جمله است ؟
سما زحمتکشسما زحمتکش پرسید 6 ماه قبل

سلام، در جمله‌های پرفکت که همراه با weil می‌آیند فعل باید کجا قرار بگیرد ؟

weil Sandra nicht gekommen ist

یا

weil sandra ist nicht gekommen

1 پاسخ
مدیر سایتمدیر سایت کارمند پاسخ داد 6 ماه قبل

سلام،
جمله اول درست است. برای تشخیص این موضوع ابتدا جمله معمولی را بدون weil در نظر بگیرید :

Sandra ist nicht gekommen

gekommen که خودش انتهای جمله است و ist هم به عنوان فعل صرف شده جایگاه دوم.
حالا کاری که weil و در کل بقیه کلمات ربط می‌کنند فقط و فقط اینه که فعل صرف شده رو از جایگاه دوم به انتهای جمله انتقال می‌دهند.