آکوزاتیو در es gibt

رضا حسینیرضا حسینی پرسید 1 ماه قبل

سلام استاد.   در جمله زیر چرا کلمه wohnung به صورت داتیو با آرتیکل der بکار رفته؟ مگه با es gibt نباید همیشه آکوزاتیو بیاد؟ ?Was gibt es in der wohnung

1 پاسخ
مدیر سایتمدیر سایت کارمند پاسخ داد 1 ماه قبل
سلام. 
ترکیب es gibt بله آکوزاتیو ساز هست، اما فقط مغعول  خودش رو در حالت آکوزاتیو قرار میده و به سایر اجزای جمله کاری نداره. مثلا : Es gibt einen  Tisch in der Wohnnung  اینجا einen Tisch مفعول ترکیب es gibt هست و لذا در حالت اکوزاتیو قرار گرفته. اما in der Wohnung به خاطر حرف اضافه in که اینجا داتیو ساخته (به خاطر سکون) قسمت دیگری از جمله به حساب میاد و ارتباطی به مغعول ترکیب es gibt نداره. یعنی چه چیزی وجود داره و یا نداره ؟ که اینجا جواب میز هست. 
در سوال شما هم که مفعول ترکیب es gibt وجود نداره و با کلمه پرسشی was داره در مورد این مغعول سوال پرسیده میشه.