انجمن پرسش و پاسخدسته بندی: ضمایر نامعین (Indefinitpronomen)
فیلتر:همهبازحل شدهبستهبی پاسخ
متأسفیم ، اما هیچ چیزی با فیلتر شما مطابقت ندارد