انجمن پرسش و پاسخدسته بندی: ضمایر نامعین (Indefinitpronomen)
فیلتر:همهبازحل شدهبستهبی پاسخ
ضمایر آلمانی.. و صرف آنها.
پاسخ دادمدیر سایتمدیر سایت پاسخ داد 4 ماه قبل • 
377 بازدید2 پاسخ0 رای