انجمن پرسش و پاسخدسته بندی: آکوزاتیو
فیلتر:همهبازحل شدهبستهبی پاسخ
آکوزاتیو در es gibt
پاسخ دادمدیر سایتمدیر سایت پاسخ داد 4 ماه قبل • 
329 بازدید1 پاسخ0 رای
صرف صفت
پاسخ دادمدیر سایتمدیر سایت پاسخ داد 6 ماه قبل • , ,
447 بازدید1 پاسخ0 رای