جمله‌سازی آلمانی – سطح A1 – ویدیوی ۱۸

تمرین :

برای من در شهر مدرسه ها مهم نیستند چون بچه ندارم.

پاسخ مثال برای تمرین :

Schulen sind für mich in der Stadt nicht wichtig, denn ich habe keine Kinder 

 

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.